Skip links

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

(ďalej len „zásady“)

1.Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Prosíme, oboznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami v súvislosti s GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

2.Kto je správca osobných údajov?

Správcom osobných údajov sme my, teda obchodná spoločnosť Rast Marketing, s.r.o., identifikačné číslo 52 157 911, so sídlom Strážska cesta 1139/31, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 35789/S, prevádzkujúcu webovú stránku www.rast.digital.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Vyhlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, a teda že budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Podľa článku 13 Nariadenia GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov. Umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadení GDPR.

3.Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese:

[email protected]

4.Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznom rozsahu, a to na základe toho, aké služby využívate alebo za akým

účelom sú spracovávané. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

4.1. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Spracovávame tieto Vaše osobné údaje v rôznom rozsahu v závislosti od typu subjektu údajov:

4.1.1. Poradenské a konzultačné služby: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, prípadne ďalšie nevyhnutné údaje pre poskytnutie poradenských služieb v oblasti realitného trhu.

4.1.2. Plnenie zmluvných povinností: všetky identifikačné údaje uvedené v zmluve zakladajúcej náš vzťah.

4.2. Vedenie účtovníctva
Ak ste naším zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) ďalej nevyhnutne potrebujeme, aby sme riadne plnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

4.3. Priamy marketing a zasielanie e-mailov
Vaše osobné údaje (e-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko), predmet Vášho záujmu (webové alebo marketingové služby), početnosť návštevnosti našich stránok a pohyb na nich, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie informácií o zaujímavých novinkách a službách (z oblasti marketingu a tvorby webstránok), zľavách a ďalších výhodných ponukách zákonom označovaných ako obchodné oznámenie.

Ak ste naším zákazníkom, robíme to z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky a informácie zaujímajú, a to najdlhšie po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám informácie o zaujímavých nehnuteľnostiach (prenájom, predaj aj kúpa), ich zľavách a ďalších výhodných ponukách iba vtedy, keď ich chcete využiť a keď nám k tomu dáte súhlas, a to najdlhšie po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

4.4. Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to najdlhšie po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

5.Cookies

Pri návšteve a používaní webových stránok www.rast.digital („Webové stránky“) sa vo Vašom zariadení aktivujú cookies alebo iné technológie, ako sú pixely (ďalej spoločne „cookies“). Cookies sú obsahovo malé súbory, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na Webové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám taký obsah a služby, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve Webových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva jednoduchšia, rýchlejšia a pohodlnejšia.

AKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Spoločnosť Rast Marketing s.r.o. IČO 52 157 911, so sídlom Strážska cesta 1139/31, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 35789/S (ďalej len „my“ alebo „Spoločnosť“) používa na Webových stránkach preferenčné, štatistické a marketingové cookies.

NUTNÉ COOKIES

Sú nevyhnutné pre správne fungovanie Webových stránok, aby sme Vám mohli zobraziť obsah Webových stránok a zaručiť Vám stabilitu a bezpečnosť ich používania.

PREFERENČNÉ COOKIES

Preferenčné cookies umožňujú Webovým stránkam zapamätať si Vaše preferencie (napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate) a rozpoznať, že sa na naše Webové stránky vraciate, čím nám umožňujú zaistiť Vám ich pohodlnejšie používanie.

ŠTATISTICKÉ COOKIES

Tieto cookies slúžia na zlepšenie fungovania Webových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako návštevníci používajú Webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým Webové stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by dokázali identifikovať Vašu osobu. Pomocou týchto nástrojov analyzujeme a pravidelne zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránok. Získané štatistiky môžeme použiť na zlepšenie užívateľského komfortu a aby sme urobili Vašu návštevu Webových stránok zaujímavejšou pre Vás ako používateľa.

MARKETINGOVÉ COOKIES

Používajú sa na sledovanie preferencií užívateľa Webových stránok za účelom zacielenia reklamy, t.j. zobrazenie marketingových a reklamných oznámení (aj na stránkach tretích strán) v súlade s týmito preferenciami.

Marketingové súbory cookies využívajú nástroje externých spoločností. Tieto marketingové cookies budú použité iba na základe Vášho súhlasu.

Na našich Webových stránkach využívame nasledujúce marketingové nástroje:

  • Reklamné funkcie Google Analytics nad rámec základných analytických funkcií (bližšie informácie TU);
  • Doplnkové služby Hotjar, ktoré v rámci optimalizácie Webových stránok môžu spracovávať informácie o užívateľovi (bližšie informácie TU);
  • Adform – nástroj, ktorý používa súbory cookies na zobrazovanie reklám relevantných pre používateľa, na zlepšovanie prehľadov výkonu kampaní alebo na zabránenie tomu, aby používateľ videl rovnakú reklamu viackrát (bližšie informácie TU);
  • Marketingové služby spoločnosti Facebook, ktoré umožňujú zobrazenie reklamy používateľom Webových stránok pri návšteve sociálnej siete Facebook alebo iných webov, ktoré tiež používajú tieto nástroje (bližšie informácie TU);
  • Leady – nástroj spoločnosti Imper CZ, s.r.o. na identifikáciu právnických osôb, návštevníkov Webových stránok, ktorí môžu mať záujem o naše služby (bližšie informácie TU);
  • Marketingové nástroje spoločnosti Seznam.cz, a.s., ktoré umožňujú realizovať reklamu zobrazovanú vo vyhľadávačoch a v obsahovej a partnerskej sieti Seznam.cz. (bližšie informácie TU).

AKO MÔŽETE NASTAVIŤ COOKIES?

Súbory cookies môžete v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých (v závislosti od typu prehliadača). Pokiaľ nám ale nepovolíte použitie základných (funkčných) cookies, niektoré funkcie Webových stránok nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde je možné použitie cookies odmietnuť či zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenie súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

  • Chrome
  • Firefox
  • Opera
  • Microsoft Edge

PREPOJENIE NA SOCIÁLNIE SIETE

Tlačidlá sociálnych sietí sú na našich Webových stránkach umiestnené, najmä pre možnosť interakcie so sociálnymi sieťami, aby sme Webové stránky urobili zaujímavejšie pre Vás ako ich užívateľov. Spojenie s príslušnou sociálnou sieťou nastane, iba ak aktívne kliknete na príslušné tlačidlo. V tomto prípade Váš webový prehliadač začne pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete.

Vyžitie cookies môžeme v závislosti od dostupných technológií a za účelom zlepšovania užívateľského komfortu a informovanosti meniť, preto si v prípade záujmu toto poučenie z času na čas opäť prečítajte.

6.Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, najmä zabezpečený server ako úložisko dát, zabezpečená e-mailová komunikácia, pokročilé šifrovanie na počítačoch, šifrované dáta v mobilných telefónoch, pokiaľ ich používame na komunikáciu s Vami, všetky fyzické dokumenty (napr. účtovné doklady, zmluvy, osobné evidenčné dokumenty) sú uložené v trezoroch alebo zabezpečených uzamknutých priestoroch.

7.Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup niektorí naši zamestnanci a spolupracovníci pracujúci na základe zmluvy o obchodnom zastúpení. Na zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my, alebo ktorí sa na dané spracovávanie odborne špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: Hubspot ako poskytovateľ riešení pre zber kontaktov a e-mailingového riešenia, Meta – Facebook, Instagram, Google Ireland Ltd., Microsoft, poskytovateľ webhostingových riešení, účtovná firma, marketingoví špecialisti a konzultanti. Všetkým týmto tretím stranám sú poskytované iba osobné údaje nevyhnutné na zaistenie správneho chodu našej spoločnosti a poskytovaných služieb, príp. na plnenie našich zmluvných povinností voči Vám.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov za účelom uľahčenia a skvalitnenia spracovania osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené tretie osoby, s ktorými spolupracujeme, nám garantujú zabezpečenie osobných údajov a kvalitu ich spracovania vždy minimálne na rovnakej úrovni ako naša organizácia. Nezodpovedáme však za porušenie zásad ochrany a spracovania osobných údajov tými tretími stranami, ktorých činnosť nemôžeme ovplyvniť (napr. Facebook, Google Ireland Ltd., Microsoft).

8.Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

9.Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko nižšie uvedených práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Právo na informácie
Máte právo na informácie súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať, a my sme povinní Vám v lehote 30 dní oznámiť, aké Vaše konkrétne osobné údaje spracovávame a za akým účelom.

Právo na zmenu, doplnenie alebo obmedzenie
Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo sú Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie či zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovanie osobných údajov vykonávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely ich spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenosnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje preniesť k inému spracovateľovi, budeme postupovať obdobne ako pri využití práva na prístup k informáciám, jedine s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujeme lehotu aspoň 60 dní.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz z našej databázy (tzv. právo byť u nás zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vymažeme zo svojho systému aj zo systémov všetkých našich čiastkových spracovateľov a systému záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní. V niektorých prípadoch sme však viazaní zákonnou povinnosťou. Napr. sme povinní evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V takom prípade teda bezodkladne zmažeme všetky Vaše ostatné osobné údaje (o dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom) a uchováme iba tie, ktoré sú nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností, avšak iba po dobu, ktorú nám zákony stanovujú. Po jej uplynutí zmažeme aj tieto zostávajúce osobné údaje.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade s právnymi predpismi, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete o tomto podozrení najprv informovať nás, aby sme mali možnosť prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácii
Ak ste náš zákazník, e-maily s inšpiráciou, článkami, produktami a službami Vám zasielame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov/newsletterov stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý nájdete v každom nami zaslanom e-maile.

10.Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Zdôrazňujeme, že táto ich mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej ďalšej tretej strane.

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov sú platné od 4.4.2022.